Trichlorfon

Trichlorfon of Metrifonaat.
(vb. Lurectron® of Masoten®)

Werkzaam tegen: ankerworm, karperluis en bloedzuiger en andere crustacea parasieten.
Ook werkzaam tegen huid- en kieuwwormen.

Dosering onder voorbehoud: 1 gram per 1500 liter bij een langdurig bad.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Producteigenschappen:

 • Gescheiden bewaren van sterke basen, voeding en voedingsmiddelen in een goed geventileerde ruimte.
 • Goed oplosbaar in water.
 • Een veelgebruikt insecticide in de land- en tuinbouw.
 • Een acettylcholinesterase– en pseudocholinesterase-inhibitor.
 • De stof ontleed bij verhitting en bij contact met zuren en basen.
 • Bij ontleding ontstaat het nog gevaarlijker dichlorvos
 • Het tast een groot aantal metalen aan.
 • Trichlorfon kan effecten hebben op het zenuwstelsel, met als gevolg stuiptrekkingen, ademhalingsfalen en de dood.
 • Giftig en mogelijk kankerverwekkend.

Belangrijke informatie:

Alleen gebruiken als een koidokter dit middel voorschrijft!

 • Het poeder Trichlorfon of Metrifonaat wordt opgenomen via de huid, draag daarom altijd handschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Bij overdosering kunnen er zenuwstoringen bij de vissen ontstaan, dit kan allerlei verschijnselen veroorzaken, onder andere een kromme rug, maar ook verkrampingen.
 • Hoe zachter het water en hoe lager de zuurgraad, hoe giftiger Trichlorfon wordt.
 • Tijdens de behandeling goed beluchten.
 • Absorberende materialen verwijderen zoals: actieve kool, zeoliet, nitraathars enz.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen.
 • Trichlorfon is zeer giftig voor: zeelt, goudwinde en andere vissen in natuurvijvers. De dosering zou dan gehalveerd moeten worden.

Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

About The Author

Related Posts