Chloramine T (Halamid®)

Chloramine is werkzaam tegen:
Eencellige parasieten, schimmels en een aantal bacteriële infecties.
Bij een virale infectie wordt het gebruikt om secundaire infecties te bestrijden.
Wordt ook wel gebruikt bij uitwendige wormen en kieuwrot.

Chloramine T is een wit poeder op basis van chloor en is goed oplosbaar in water en ethanol. Het is een sterk ontsmettings- of desinfectiemiddel en kan worden gebruikt voor een langdurig bad. Dit kan verschillende keren worden herhaald.
De dosis is afhankelijk van de zuurtegraad (pH) en hardheid (°dH) van het water.

Chloramine T (Halamid®)
Chloramine T (Halamid®)

0 tot 4 °dH: zeer zacht water
4 tot 8 °dH: zacht water
8 tot 12 °dH: gemiddeld
12 tot 18 °dH: vrij hard water
18 tot 30 °dH: hard water

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.

Doseringstabel onder voorbehoud:

pH    Zacht water      Hard water 
62,5 gram per 1000 liter  7 gram per 1000 liter
6,5   5 gram per 1000 liter10 gram per 1000 liter
710 gram per 1000 liter15 gram per 1000 liter
7,518 gram per 1000 liter18 gram per 1000 liter
820 gram per 1000 liter20 gram per 1000 liter


Kort dompelbad onder voorbehoud:
  Maximaal 3 minuten! Zorg voor goede beluchting.
1 gram op 7,5 liter water. Bij tekenen van stress de Koi direct terugplaatsen in de vijver.

Lang bad: Bij een bacteriële infectie, gebruikt men 5 tot 9 dagen de dosering, die noodzakelijk is, om de 48 uur. Voor dosering (zie schema boven)
– Bij mindere vervuiling doseert u, niet iedere 48 uur, maar om de 3 dagen.

Neutralisatie:
Indien nodig is Halamid® eenvoudig te neutraliseren, bijvoorbeeld met Natriumthiofulfaat.

Niet gebruiken in combinatie met andere medicatie!

Chloramine T (Halamid®) scheikundige weergave (Bron Wikipedia)

Belangrijke informatie:

 • Chloramine T is giftig voor de mens.
 • Draag handschoenen en beschermende kleding.
 • Koel en donker bewaren, het product wordt door zonlicht afgebroken.
 • Vermijd contact met ogen, huid en metalen.
 • Chloramine T vormt giftige gassen als het in contact komt met zuren.
 • Chloramine T werkt op basis van aanwezige vervuiling d.m.v. oxidatie.
  In een vervuilde vijver zal de werkzaamheid van het product korter zijn dan in een schone behandelbak.
 • De werkzaamheid door oxidatie garandeert dat micro-organismen doeltreffend worden gedood zonder de kans te krijgen om resistent te worden tegen Chloramine T.
 • Na 8 tot 24 uur is Chloramine T uit het water verdwenen. (dit is afhankelijk van de vervuiling)
 • Tijdens een behandeling heel goed beluchten, UV-lamp en ozon installatie uitzetten en actieve kool, zeoliet of nitraathars verwijderen.
 • In zacht water met een lage pH is Chloramine T meer giftig, in hard water met een hoge pH is middel minder of niet werkzaam.
 • De ogen van de koi die een behandeling ondergaan kunnen wit worden. Breek dan de behandeling af en zet de Koi op schoon water, evt. met een lichte zoutoplossing, gedurende 2 dagen.

Chloramine T (Halamid ®) wordt ook vaak gebruikt om materialen mee te ontsmetten. .
Dosering: 150 gram per 10 liter leidingwater, gedurende 15 minuten.
Hierbij is het heel belangrijk om goed na te spoelen zodat er geen restproduct achterblijft.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel. Lees bij aankoop van een kant en klaar product altijd zorgvuldig de bijsluiter. Volg deze gebruiksaanwijzing dan op.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Meer info op Wikipedia

About The Author

Related Posts