Flubendazole

Flubendazol (Flubenol® 5%) of Fenbendazol (Panacur®)

Flubendazole is werkzaam tegen: Huid en kieuwwormen maar tegen niet geïncysteerde darmnematoden.

Dosering onder voorbehoud : 8 gram per 1000 liter bij een langdurig bad.
Bij een zware infectie kan deze dosering worden opgehoogd. In dat geval kan je tot maximaal 20 gram per 1000 liter verhogen. Hou dan het gedrag van de vissen wel in de gaten. Raadpleeg een deskundige bij twijfel.

Flubendazole en Fenbendazole wordt ook toegepast als toediening via het voer, in een dosis van 50 mg per kg lichaamsgewicht. Gedurende 2 weken dient u dit dan door het voer te doen.

Flubendazole
Flubendazole

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.

Huidwormen: zijn levendbarend en daarom zou één behandeling voldoende moeten zijn.
Kieuwwormen: leggen eieren, waardoor de behandeling herhaald moet worden (2-3x). In een doseerschema wat afhankelijk is van de watertemperatuur. Dit omdat de temperatuur bepalend is hoe snel de eieren uit komen. Het is de bedoeling om opnieuw te behandelen VOOR de nieuwe wormen weer eieren gaan leggen. Op deze manier wordt de cyclus doorbroken. Zou je eerder behandelen dan de wormen uit het ei komen, dan heeft de behandeling geen zin. Behandel je nadat de wormen nieuwe eieren hebben geproduceerd, dan is de cyclus nog niet doorbroken. Het probleem blijft dan aanwezig.

Schema watertemperatuur:

Bij 20 graden Celsius5 dagen tussen de behandelingen
Bij 15 graden Celsius7 dagen tussen de behandelingen
Bij 10 graden Celsius10 dagen tussen de behandelingen
Bij 4 graden Celsius13 dagen tussen de behandelingen

Belangrijke informatie:

  • Deze middelen zijn niet schadelijk voor het bioloog in uw filter. Daarom kan tijdens een behandeling het filter gewoon meedraaien.
  • Bewaren in afgesloten verpakking beneden 25 ºC.
  • Goudvis, zonnebaars en zeelt verdragen deze medicatie niet zo goed. De dosering zou in dat geval verlaagd moeten worden. Koi en steur daarentegen verdragen Flubendazole of Fenbendazole wel goed.
  • UV-lamp en ozon installatie uitschakelen. Zolang de behandeling duurt. Maar minimaal een week.
  • Absorberende materialen verwijderen. Denk daarbij aan actieve kool en zeoliet.
  • Tijdens de behandeling goed beluchten.
  • Niet giftig voor de mens maar wel (licht) irriterend. Draag daarom altijd handschoenen en beschermende kleding.
Flubendazole scheikundige weergave (bron wikipedia)

Werking:

Flubendazole en Fenbendazole behoren tot de groep Benzimidazoles.
De werkzaamheid van dit soort middelen bestaat uit het stilleggen van de celgroei en celdeling van de parasieten.
Deze middelen hebben ook een ei-dodende werking. Tevens beïnvloed het de celdeling in de eieren.

Resistentie:

Helaas is er al veel resistentie opgetreden tegen deze middelen.

Er zijn veel kant en klare producten te koop. Hierbij zit altijd een bijsluiter. Lees deze altijd zorgvuldig door. Volg de gebruiksaanwijzing dan op.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Meer info op Wikipedia

About The Author

Related Posts