Adviesbezoek – Voorwaarden en beperkingen

Adviesgroep Koi & vijver, voorwaarden en beperkingen:

Wij zijn genoodzaakt een aantal voorwaarden en beperkingen stellen aan ons bezoek.

Voorwaarden:

1) Het advies, welke gegeven is door de adviseurs van Adviesgroep Koi & vijver, is gebaseerd op de door de vijver-eigenaar verstrekte informatie. En het inzicht dat is opgedaan met ons onderzoek tijdens het bezoek.

2) De eigenaar van de vijver is (en blijft) verantwoordelijk voor zijn vijver.

3) De Adviesgroep Koi & vijver is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade. Die als gevolg van behandelingen / aanpassingen / veranderingen die op ons advies, of als gevolg van ons advies, zijn uitgevoerd.

4) De adviseurs van Adviesgroep Koi & vijver handelen naar Nederlands wetboek. Tevens ook naar haar eigen reglement. Belangrijke delen uit het wetboek zijn hieronder weer gegeven. Zo ook ons reglement.

Nederlands wetboek :

In het Nederlands wetboek zijn wetten opgenomen. Een aantal daarvan gaan over medisch handelen. Daarin wordt uitspraak gedaan over wat wel en niet mag.

voorwaarde adviesbezoek - tekening wetboeken
Klik op de afbeelding voor de tekst uit het wetboek.

Hiermee wordt voorkomen dat iedere kwakzalver zomaar medische handelingen gaat uitvoeren op andermans dieren. Dit is vooral bedoeld voor de veeteelt. Wat als iedereen middeltjes kan gaan uitproberen op dieren? Al dan niet met verstrekkende gevolgen voor de volksgezondheid.

Hieronder vallen ook alle medische handelingen op huisdieren. Dus ook die nodig zijn om de gezondheid van uw koi weer op peil te krijgen.

De eigenaar van het dier mag zelf wel enige handelingen uitvoeren. Maar mag dat niet aan een ervaren hobbyist over laten.

Echter (on)ervaren hobbyisten lopen soms tegen problemen aan waarbij ze zelf geen raad weten. Dan kunnen ze juist wel goed advies kunnen gebruiken. Voor deze hobbyisten is de Adviesgroep Koi & vijver opgericht. Wij willen u graag verder helpen. Dit door advies te geven welke gebaseerd is op uw situatie. Dus door ter plekke te komen kijken! En door de controles die toegestaan zijn uit te voeren.

Mochten medische handelingen toch nodig zijn, dan verwijzen wij u graag door. Uiteraard bespreken we vooraf alle mogelijkheden.

 

REGLEMENT ADVIESGROEP KOI EN VIJVER:

 • Leden van de A.K. zijn onafhankelijk koihouders. Zij kunnen zonder eigen belang mede koihouders adviseren bij het uitoefenen van onze hobby.
 • Leden van de A.K. zullen handelingen naar het Nederlands Wetboek (in zaken dierengeneeskunde).
 • De leden van de A.K. adviseren naar eer en geweten. Zij zullen daarbij geen commerciële belangen laten meespelen.
 • Het geven van advies door de leden van de A.K. moet altijd bindende de Nederlandse wetgeving en binnen de gemaakte afspraken (punt 2) vallen.
 • Leden van de A.K. kunnen zich tijdens hun bezoek identificeren.
 • Leden van de AK behandelen geen wonden en injecteren geen koi van derden.
 • De A.K. maakt gebruik van het Anamnese formulier. Deze wordt bij ieder vijverbezoek gebruikt.Na afloop wordt deze volledig ingevuld aan de vijver eigenaar toegezonden.

GEZONDHEIDSBELEID / DOEL VAN DE ADVIESGROEP:

 • Het verstrekken van informatief advies inzake het succesvol houden van koi.
 • Het constant uitdragen van de belangrijkheid van de waterkwaliteit bij het houden van gezonde koi.
 • Het begrijpen van de wettelijke beperkingen met betrekking tot het gebruik van medicijnen en in de praktijk hier rekening mee houden.
 • Het begrijpen en bevorderen van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer noodzakelijk.
 • Identificeren van het echte probleem voordat er medicijnen worden gebruikt.
 • Het onder de aandacht van koi houders brengen dat het gebruikelijk is dat er een standaard procedure is bij dierenartsen,
 • dat eerst een antibiogram wordt gemaakt alvorens koi antibioticum wordt toegediend.