Formaline/Malachietgroen

Formaline/Malachietgroen

Werkzaam tegen: Eencellige parasieten en schimmels.
Witte stip, Costia, Chilodonella, Tetrahymena en klokdiertjes.

N.B. Vooral tegen Witte stip is dit het meest effectieve middel.
Om deze parasiet te bestrijden zijn er meerdere behandelingen nodig (2-3 x)

Samenstelling: Het basismengsel is een verhouding van 1 liter Formaline en 5 gram Malachietgroen.
Dit mengsel wordt ook als kant en klaar product aangeboden.

Dosering onder voorbehoud: 20 ml. van het basismengsel per 1000 liter water.

Voorheen werd hier Methyleenblauw aan toegevoegd (en verkocht als FMC), maar tegen dit middel is al veel resistentie tegen ontstaan. Bovendien is Methyleenblauw zeer schadelijk voor het biologische filter.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Belangrijke informatie:

 • De stamoplossing is enkele maanden houdbaar als deze koel, donker en vorstvij wordt bewaard.
 • Niet gebruiken beneden de 8ºC
 • Bij een watertemperatuur rond of boven 25°C de dosering halveren.
 • Als er een witte neerslag of troebeling te zien is dan niet meer gebruiken.
  Er is dan Paraformaldehyde gevormd en dat is zeer giftig voor de vissen.
  (dit is lastig te zien, bij twijfel de Formaline/Malachietgroen oplossing niet gebruiken)
 • Het middel is zeer giftig, draag handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding.
  (zeer irriterend, schadelijk middel)
 • Formaline/Malachietgroen nooit gebruiken in combinatie met andere middelen (denk hierbij ook aan zout)
 • Tijdens de behandeling heel goed beluchten.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen en absorberende materialen verwijderen. (zoals zeoliet, actieve kool enz.)
 • Formaline/Malachietgroen is schadelijk voor het biologische filter.
 • Een week na de laatste toevoeging een gedeelte van het water verversen.
 • De steur, goudwinde en zeelt verdragen deze medicatie niet zo goed. (bij hoge temperaturen de steuren uit de vijver halen)
 • De waterparameters zijn van invloed op de toxiciteit van het mengsel, dat wil zeggen, dat bij zacht water met een lage pH het mengsel giftiger wordt.

Tijdens de behandeling kunnen vissen gaan schuren, dit is normaal gedrag omdat de parasieten proberen te ontsnappen aan de medicatie. Dit irriteert de vissen, waardoor ze onrustig worden.

Als de Koi echter gaan hangen of springen kan er sprake zijn van overdosering. In dat geval zo snel mogelijk water verversen of de vissen overplaatsen in een bassin met schoon water.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel.
Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

About The Author

Related Posts