Kaliumpermanganaat (KMnO4)

Kaliumpermanganaat (KMnO4)

Werkzaam tegen: Een aantal schimmelinfecties, een aantal bacteriële infecties en tegen ééncellige parasieten.

Werking: De werking van Kaliumpermanganaat berust op de afbraak van de celwand door oxidatie (verbranding)

Dosering onder voorbehoud:  2 gram per 1000 liter voor een langdurig bad. (gedurende 6 uur)
Als er steuren in de vijver aanwezig zijn dan niet hoger dan 1,5 gram per 1000 liter doseren.
Dosering onder voorbehoud: 5-10 gram per 1000 liter voor een kort bad gedurende 15 minuten.
Dosering onder voorbehoud: 1 gram per 10 liter voor een dompelbad gedurende 30 tot 60 seconden.

Wordt ook gebruikt voor de ontsmetting van materialen in een twintigvoudige dosis.
De materialen daarna goed naspoelen om restproduct te verwijderen.

Kaliumpermanganaat is kankerverwekkend en giftig!

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Inactivatie: De behandeling kan acuut worden afgebroken door 4-8 gram Natriumthiosulfaat per 1000 liter te doseren. De oxiderende werking van Kaliumpermanganaat stopt per direct! Natriumthiosulfaat kan niet overgedoseerd worden.

Helder water: Na de behandeling met Kaliumpermanganaat is de kleur van paars (actief) naar bruin (uitgewerkt) omgeslagen. De bruine kleur is ontstaan door de oxidatie van organische  stoffen. Hierdoor is bruinsteen gevormd.
Dit kan worden geoxideerd door het gebruik van waterstofperoxide 3%

Dosering: Waterstofperoxide 3% / 52 ml. per 1000 liter.
Of waterstofperoxide 30% / 5,2 ml. per 1000 liter.
Hierna zal de vijver heel helder worden.

Belangrijke informatie:

 • Alleen toedienen op advies van dierenarts of ervaringsdeskundige.
 • Kaliumpermanganaat is een zeer gevaarlijk middel bij onzorgvuldig gebruik.
 • Bereken de inhoud van uw uw vijver heel nauwkeurig, binnen een marge van 10%.
 • Draag altijd handschoenen en voldoende persoonlijk beschermingsmiddelen.
 • Kaliumpermanganaat kan permanente blindheid te veroorzaken.
 • Gebruik een veiligheidsbril en mondbescherming bij het mengen en doseren van Kaliumpermanganaat.
 • Pas op met morsen, Kaliumperanganaat veroorzaakt moeilijk te verwijderen vlekken.
 • Overdosering leidt onherroepelijk tot de dood van de gehele vispopulatie.
 • Kaliumpermanganaat tast alle metalen aan m.u.v. roestvrij staal.
 • Nooit in combinatie met andere medicijnen gebruiken!!!
  (b.v. Kaliumpermanganaat en Formaline vormen samen het toxische Formaldehyde gas)
 • Kaliumpermanganaat is schadelijk voor het biologische filter.
 • In gesloten ruimtes kan het ontploffen bij grote hitte, of als het in contact komt met zuren.

Niet gebruiken:

 • Wanneer het vijverwater warmer is dan 27 graden Celsius.
 • Wanneer de vijver onvoldoende belucht kan worden. Er moet ook voldoende circulatie zijn.
 • Als u de dosering niet zorgvuldig hebt berekend en het benodigde aantal grammen niet precies kunt afwegen.
 • Als de waterkwaliteit niet in orde is. (bijvoorbeeld een lage KH of meetbaar Ammonia of Nitriet). Hoe hoger de zuurgraad, hoe giftiger het middel wordt.
 • Als er geen Natriumthiosulfaat en Waterstofperoxide voorhanden is.
 • Tijdens de behandeling moet u er bij blijven om het  gedrag van de vissen in de gaten te houden! Als dit niet lukt is, dan niet starten.

Behandeling:

 • Probeer voorafgaande aan de behandeling zo veel mogelijk vuil uit vijver en filter te verwijderen.
 • In een vijver met veel planten of (zweef)algen niet in de late middag of avonduren behandelen. Want op dat tijdstip is het zuurstofgehalte van de vijver het laagst.
 • Los de Kaliumpermanganaat goed op in een emmer met voldoende warm water.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen, absorberende materialen verwijderen zoals zeoliet en actieve kool enz.
 • Verdeel de Kaliumpermanganaat oplossing zo gelijkmatig mogelijk over de vijver. Vermijd geconcentreerde wolken, want hier kunnen de vissen (kieuw)schade door oplopen.
 • Zorg voor veel beluchting in de vijver tijdens de behandeling.
 • Het tijdstip noteren waarop de behandeling wordt gestart, het water dient vanaf deze tijd 6 uur paars te blijven.
 • Als de kleur binnen deze tijd omslaat van paars naar bruin, dan 1 gram per 1000 liter nadoseren. (bij twijfel over de kleur de nadosering 1 uur uitstellen)
 • Dit nadoseren mag tot 2x in de totale behandeltijd.
 • Mocht het vijverwater daarna nogmaals bruin worden dan de behandeling stoppen en evt. na twee dagen herhalen.
 • Als alles goed is gegaan, dan de behandeling na 6 uur stoppen.
 • Ververs 15% van het water.
 • Ontkleur het water met waterstofperoxide.

Gedrag van de vissen:
De parasieten worden tijdens de behandeling actief, ze proberen dieper in de slijmhuid weg te kruipen. Dit geeft irritatie bij de vissen, waardoor kunnen ze gaan schuren, flitsen of springen.
Het is aan te raden om tijdelijk even een net over de vijver te spannen.

Er zijn ook kant en klare producten in de handel.
Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

About The Author

Related Posts