Flubendazole

Flubendazol (Flubenol® 5%) of Fenbendazol (Panacur®)

Werkzaam tegen: Huid en kieuwwormen en tegen niet geïncysteerde darmnematoden.

Dosering onder voorbehoud : 8 gram per 1000 liter bij een langdurig bad.
Bij een zware infectie kan de dosering worden opgehoogd tot 20 gram per 1000 liter.

Flubendazole en Fenbendazole wordt ook toegepast als toediening via het voer, in een dosis van 50 mg per kg lichaamsgewicht. Gedurende 2 weken.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.

Huidwormen: zijn levendbarend en daarom zou één behandeling voldoende moeten zijn.
Kieuwwormen: leggen eieren, waardoor de behandeling herhaald moet worden (2-3x) in een doseerschema wat afhankelijk is van de watertemperatuur. (algemeen wordt 7 dagen tussentijds aangehouden)

Schema watertemperatuur:

Bij 20 graden Celsius 5 dagen tussen de behandelingen
Bij 15 graden Celsius 7 dagen tussen de behandelingen
Bij 10 graden Celsius 10 dagen tussen de behandelingen
Bij 4 graden Celsius 13 dagen tussen de behandelingen

Belangrijke informatie:

  • Flubendazole of Fenbendazole is niet schadelijk voor het bioloog in uw filter, dit kan tijdens een behandeling gewoon meedraaien.
  • Bewaren in afgesloten verpakking beneden 25 ºC.
  • Goudvis, zonnebaars en zeelt verdragen Flubendazole of Fenbendazole niet zo goed, de dosering zou in dat geval aangepast, verlaagd moeten worden.
  • Koi en steur verdragen Flubendazole of Fenbendazole wel goed.
  • UV-lamp en ozon installatie uitschakelen, gedurende de behandeling, minimaal een week.
  • Absorberende materialen verwijderen, denk daarbij aan actieve kool en zeoliet.
  • Tijdens de behandeling goed beluchten.
  • Niet giftig voor de mens maar wel (licht) irriterend. Draag altijd handschoenen en beschermende kleding.

Werking:

Flubendazole en Fenbendazole behoren tot de groep Benzimidazoles.
De werkzaamheid van deze middelen bestaat uit het stilleggen van de celgroei en celdeling van de parasieten.
Deze middelen hebben ook een eidodende werking en beïnvloeden de celdeling in de eieren.

Resistentie:

Helaas is er al veel resistentie opgetreden tegen deze middelen.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel.
Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.