Evenwicht in een “Koi” vijver, wat wordt daar nu mee bedoeld?

Evenwicht en Balans in een “Koi” vijver.


Een grote plas water, met daarin koi of andere vissen, evt. wat planten en natuurlijk ook een filtersysteem  …de koi vijver?

Evenwicht

We moeten ervoor zorgen dat er een leefomgeving voor de vissen wordt gecreëerd waarin ze kunnen doorgroeien en in een uitstekende gezondheid blijven verkeren.

De praktijk wijst uit dat dit best moeilijk is!
Misschien is het goed om eerst eens te benoemen welke factoren de balans kunnen verstoren:

  • Te veel vissen
  • Een ontoereikend filtersysteem,
  • Ondeskundig beheer.

Met als gevolg; een niet optimale, of zelfs slechte leefomgeving voor de koi!

Dit veroorzaakt stress en dat is een bron van erg veel problemen.
Eigenlijk draait alles in onze hobby om de kwaliteit van het water en het is dus ontzettend belangrijk om te weten wat u kunt doen om deze waterkwaliteit zo optimaal mogelijk te houden.

De juiste verhoudingen!

Koi produceren behoorlijk veel afvalstoffen, een goed filtersysteem moet er voor zorgen dat zichtbare en onzichtbare vervuiling zo snel mogelijk weer wordt verwijderd.
Bij de aanleg van een vijver moet er al over worden nagedacht hoeveel vissen de vijver gaan bewonen, daarna kan de filtercapaciteit hier op worden afgestemd (deze combinatie is ontzettend belangrijk!).
Een regel die vaak gehanteerd wordt is, dat er maximaal één vis per kuub water kan worden gehouden. Als de vissen nog klein zijn lijkt dit niet veel, maar koi groeien snel en in veel gevallen zal bij grotere vissen deze regel niet meer van toepassing zijn omdat ze zelfs nog meer ruimte nodig hebben om gezond te blijven.

Inzicht

Als de basis is aangelegd, is het aan de eigenaar om er zo goed mogelijk mee om te gaan.
Hier is wel enig inzicht voor nodig, het is belangrijk om te weten welke processen zich in de vijver afspelen.
De watertemperatuur en het voerbeleid spelen hierbij een hele grote rol!
Daarnaast ook weten wat de functie van het mechanische en het biologische gedeelte van het filter is en waarom het zo belangrijk is om wekelijks een gedeelte van het water te verversen.

Rust, Regelmaat, Reinheid, Kennis en Discipline zijn de sleutelwoorden voor succesvol vijveren.

Want dit leidt naar Evenwicht en Balans!
(het gaat niet vanzelf)

Tekst en foto’s: Alie de Boer.