Mebendazol

Mebendazol

Werkzaam tegen: Huidwormen, kieuwwormen en darmwormen.

Dosering onder voorbehoud: 1 gram per 1000 liter voor een langdurig bad.

Dosering onder voorbehoud: 2 gram per kilogram voer gedurende 1 week.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet geheel zonder risico!

Belangrijke informatie:

 • Mogelijk schadelijk voor goudvissen, zeelt en goudwindes bij hoge doseringen.
 • Mebendazol is een anthelmeticum en valt onder de antiparasitaire middelen.
 • Het wordt in het darmkanaal slecht tot niet opgenomen wat het voor de toepassing zeer geschikt maakt.
 • Mebendazol doodt wormen en larven doordat het de opname van voedingsstoffen verhindert. Het blokkeert de opname van glucose en verstoort de spijsverteringsfuncties van de wormen.
 • Mebendazol is slecht oplosbaar. (gebruik hiervoor pure alcohol of aceton 1 ml per gram, daarna verder door verdunnen met warm water, goed mengen)
 • Het filter kan tijdens de behandeling mee blijven draaien omdat Mebendazol niet schadelijk is voor het bioloog.
 • Tijdens de behandeling goed beluchten.
 • Absorberende materialen verwijderen zoals: actieve kool, zeoliet, nitraathars enz.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen.
 • Bewaren bij kamertemperatuur.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel.
Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Zout

Zout (jodiumvrij)

Zout bij Koi wordt voor verschillende toepassingen gebruikt.
Zowel keukenzout, landbouwzout, zeezout of commerciële producten kunnen worden gebruikt.

Zout lost gemakkelijk op in water, maar gooi het liever niet onopgelost in de vijver of quarantainebak!

Dosering onder voorbehoud: 1 tot 3 kilogram per 1000 liter (een lage concentratie) mag altijd in het water aanwezig zijn, deze dosis wordt wel preventief aan de vijver toegevoegd voor de winter en heeft een aantal voordelen, maar ook zeker nadelen.

Voordelen:

 • Het stimuleert de vis tot slijmproductie
 • Het verhoogd de osmotische druk van het water, waardoor de vis minder energie verbruikt.
 • Het is werkzaam tegen een aantal schimmels en parasieten. ( o.a. Chilodonella)
 • Het verhindert bij een nitrietvergiftiging (3 kg / 1000 liter) de opname van nitriet. Zeoliet verwijderen omdat zout ervoor zorgt dat de geabsorbeerde ammoniak weer vrijkomt.
 • Het zal water zal iets minder snel laten bevriezen.

Nadelen:

 • Door een lage zout concentratie kunnen bijvoorbeeld Costia en Trichodina gestimuleerd worden.
 • Bij een zout concentratie in het vijverwater die hoger of gelijk is aan 2 kg per 1000 liter mag er nooit medicatie worden gebruikt met: Formaline, Kaliumpermanganaat, Malachietgroen of Bezocaïne.
 • Zout kan alleen uit de vijver worden verwijderd door waterverversingen.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist!

Dosering onder voorbehoud: 7 kilogram per 1000 liter bij buikwaterzucht, gedurende 10 dagen.
Deze concentratie langzaam opbouwen! Gebruik hiervoor een quarantaine bak.

Dosering onder voorbehoud: 15 gram per liter voor een kort bad. (< >10 minuten)
Alleen in een behandelbak!

 • Altijd erbij blijven!!!
  Sommige vissen kantelen al na 2 min., behandeling afbreken en de vis terug plaatsen.
  Dit lost echt heel veel problemen op zoals openstaande schubben. Ook als vissen in de winterperiode langdurig op de bodem hebben gelegen.
  Meestal 3 opeenvolgende dagen, bij weinig verbetering dan ook wel 5 dagen achter elkaar.
 • Werkzaam tegen schimmels en een aantal bacteriën.
 • Doodt ééncellige parasieten en verzwakt de overige parasieten zoals karperluis, ankerworm en bloedzuiger. Deze laatsten kunnen daarna gemakkelijker worden verwijderd.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Trichlorfon

Trichlorfon of Metrifonaat.
(vb. Lurectron® of Masoten®)

Werkzaam tegen: ankerworm, karperluis en bloedzuiger en andere crustacea parasieten.
Ook werkzaam tegen huid- en kieuwwormen.

Dosering onder voorbehoud: 1 gram per 1500 liter bij een langdurig bad.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Producteigenschappen:

 • Gescheiden bewaren van sterke basen, voeding en voedingsmiddelen in een goed geventileerde ruimte.
 • Goed oplosbaar in water.
 • Een veelgebruikt insecticide in de land- en tuinbouw.
 • Een acettylcholinesterase– en pseudocholinesterase-inhibitor.
 • De stof ontleed bij verhitting en bij contact met zuren en basen.
 • Bij ontleding ontstaat het nog gevaarlijker dichlorvos
 • Het tast een groot aantal metalen aan.
 • Trichlorfon kan effecten hebben op het zenuwstelsel, met als gevolg stuiptrekkingen, ademhalingsfalen en de dood.
 • Giftig en mogelijk kankerverwekkend.

Belangrijke informatie:

Alleen gebruiken als een koidokter dit middel voorschrijft!

 • Het poeder Trichlorfon of Metrifonaat wordt opgenomen via de huid, draag daarom altijd handschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Bij overdosering kunnen er zenuwstoringen bij de vissen ontstaan, dit kan allerlei verschijnselen veroorzaken, onder andere een kromme rug, maar ook verkrampingen.
 • Hoe zachter het water en hoe lager de zuurgraad, hoe giftiger Trichlorfon wordt.
 • Tijdens de behandeling goed beluchten.
 • Absorberende materialen verwijderen zoals: actieve kool, zeoliet, nitraathars enz.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen.
 • Trichlorfon is zeer giftig voor: zeelt, goudwinde en andere vissen in natuurvijvers. De dosering zou dan gehalveerd moeten worden.

Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 3%

Werkzaam: Kan gebruikt worden bij een zuurstof tekort en na en behandeling met Kaliumpermanganaat.

Dosering onder voorbehoud: 50 tot 52 ml. waterstofperoxide 3% per 1000 liter water.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Waterstofperoxide heeft een oxiderende werking!

In de handel zijn waterstofperoxide oplossingen met een sterkte van 3% en van 30% verkrijgbaar, let hierbij dus goed op!

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

 

Malachietgroen

Malachietgroen oxalaat

Werkzaam tegen: Eencellige parasieten en schimmels en bacteriën.

Dosering onder voorbehoud: 0,15 gram (150 milligram) per 1000 liter voor een langdurig bad

Dosering onder voorbehoud: 60 gram per 1000 liter gedurende een halve minuut (30 seconden)
Een kort bad wordt hoofdzakelijk gebuikt bij een schimmelinfectie en wordt om de twee dagen herhaald.

Dosering onder voorbehoud: 10 gram per 1000 liter gedurende 10 minuten
Voor het schimmelvrij houden van eitjes.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Productinformatie:

 • Malachietgroen is giftig bij ademhaling en kankerverwekkend, het kan zich opstapelen in de organen.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Zeer giftig voor het in water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Malachietgroen is giftiger bij hogere temperaturen en bij een lagere zuurtegraad.
 • Donker en koel bewaren.

Belangrijke informatie:

 • Draag bij het gebruik van Malachietgroen altijd handschoenen een mondkapje, beschermende kleding en zorg voor goede ventilatie.
 • Malachietgroen wordt meestal gebruikt in combinatie met Formaline.
 • Zeer schadelijk voor het filterbioloog!
 • Tijdens de behandeling goed beluchten.
 • Absorberende materialen verwijderen zoals: actieve kool, zeoliet, nitraathars enz.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen.
 • Met actieve kool kan Malachietgroen worden verwijderd uit het water.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel.
Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Acriflavine

Acriflavine is werkzaam tegen: ééncellige uitwendige parasieten. Maar ook tegen bacteriën en schimmels. Dit middel wordt in commerciële producten meestal gemengd met Malachietgroen. Waardoor het water fluorescerend groen/geel gaat kleuren.

Acriflavine
Acriflavine (bron wikipedia)

Dosering (onder voorbehoud): Kristalvorm 5 tot 10 gram per 1000 liter water.

Dosering van commerciële (mix) producten: Volg de bijsluiter. Houd de dosering van de fabrikant aan.

Acriflavine wiskundig
Acriflavine scheikundige weergave (bron wikipedia)

Eigenschappen: Acriflavine is mutageen. Dat zijn stoffen die (langzaam) het DNA in de celkern veranderen. Waardoor ze ook kankerverwekkend zijn. Maar ook een miskraam kunnen veroorzaken.
Door gebruik van dit middel krijgt het water een gele kleur. Start na 2 dagen met verversen. Dan zal de kleur uit het water verdwijnen.

Waarschuwing: Goed beluchting tijdens de behandeling. Zet apparatuur zoals UVC en Ozon uit. Verwijder tevens absorberende materialen zoals zeoliet of actieve kool. Dit omdat die invloed kunnen hebben op de werking.
Ververs veelvuldig na een behandeling.
Gebruik geen medicatie door elkaar.
Veel middelen zijn giftig of oxiderend! Bescherm jezelf goed. Bijvoorbeeld door het dragen handschoenen en beschermende kleding. Maar zeker ook een veiligheidsbril en mondkapje.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel. Lees bij aankoop van een kant en klaar product altijd zorgvuldig de bijsluiter. Volg deze gebruiksaanwijzing dan op.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Meer info op Wikipedia

Costia (Ichtyobodo)

Costia (Ichtyobodo)

Adviesgroep Koi en vijver - Costia
Costia

Een levensgevaarlijke en moeilijk vindbare parasiet. Deze parasiet vermeerdert zich door rechtstreekse celdeling.

Levenscyclus:
Costia overleefd en vermenigvuldigen zich bij een temperatuur van 2 tot 38 graden Celsius. Dit vermenigvuldigen gebeurt door rechtstreekse celdeling. Bij hogere temperaturen gaat dit vermenigvuldiging enorm snel.
Waardoor het een gevreesde, gevaarlijke parasiet is.
Deze parasiet kan massale sterfte kan veroorzaken. Waarbij vooral jonge vissen kwetsbaar zijn.

Adviesgroep Koi en vijver - Costia versus Huidworm
Costia rond een huidworm. Stop niet met zoeken als de huidworm gevonden is, maar zorg dat u zeker weet dat er geen Costia aanwezig is.

Categorie: Protozoa of oerdiertje, een ciliaat of wimpeldiertje.
Costia is een ééncellig dierlijk organisme.

Symptomen: Melkwitte troebeling door extra slijmproductie.
Lusteloosheid. Slechte eetlust. Lucht happen en moeilijke ademhaling. Gevolgd door hangen aan de oppervlakte. Soms schuren, flitsen en vinknijpen.
Vaak komt hij voor bij wonden samen met een mindere waterkwaliteit.
Ook kan de parasiet de vis binnendringen. Dit gebeurt via onder andere de cloaca (anus).

Bij een zware besmetting: Rode huid met stress adertjes. Vooral als de kieuwen zijn aangetast kunnen de ogen invallen. Hierbij gaan de vissen zwaar ademen. Dan hangen ze aan de oppervlakte. Vaak met de vinnen tegen het lijf. Uiteindelijk gevolg sterfte.

Bijeffecten: Wondjes. Bacteriële infecties. Soms gerafelde vinnen. Rode adertjes en ingevallen ogen. Kieuwschade waardoor zuurstofopname moeilijker wordt.
Door verzwakking vatbaar voor andere parasieten.

Hoe te herkennen

Onder de microscoop door middel van een huidafstrijkje. Kijk hierbij met een vergroting van 200-400x. Costia is een boonvormig flagellaat. Tevens heeft hij 4 flagellen. Deze zijn niet te zien bij deze vergroting.

Bij 200-400x is de parasiet ongeveer even groot als losse slijm vlokjes. Zoek onder de microscoop een stroming. Focus daarop. Wanneer hierin enkele “vlokken” tegen de stroom in bewegen is het raak.

Hij is zeer beweeglijk. Tevens draait hij voortdurend om zijn eigen as. In het vastgehechte stadium lijkt de parasiet op een peer. De grootte varieert tussen de 15-20 micron.
Moeilijk vindbaar. Daarom wordt hij gemakkelijk over het hoofd gezien!
Dit komt ook omdat deze parasiet zich op enkele plekken kan concentreren. Maak je afstrijkje daarom van rug, vinnen, kieuwen, anus. Let op evt. rode plekken of geïrriteerde schubben. Dode vissen worden vaak snel verlaten. Dit is één van de kleinste uitwendige Koi parasieten!

Behandeling

Een behandeling is in de meeste gevallen voldoende.

Medicatie: Formaldehyde 40%. Kaliumpermanganaat. FMC. Acriflavine of Metronidazole.

Waarschuwing: Denk aan een goede beluchting. Zet apparatuur zoals UVC en Ozon uit. Verwijder tevens absorberende materialen (zeoliet of actieve kool). Ververs veelvuldig na een behandeling. Gebruik vooral geen medicatie door elkaar (denk daarbij ook aan zout)
Veel middelen zijn giftig of oxiderend! Vergeet niet om jezelf goed te beschermen. Zoals door het dragen handschoenen en beschermende kleding. Maar ook een veiligheidsbril en mondkapje!

Raadpleeg voor het gebruik van medicatie altijd een specialist!
Er zijn veel kant en klare producten in de handel.
Het gebruik van middelen is niet zonder risico!

Zie ook het artikel over Costia op KoiQuestion.

Huidworm (Gyrodactylus)

Huidworm (Gyrodactylus)

Adviesgroep Koi en vijver - Huidworm
Huidworm

De huidworm is een Koi parasiet die in staat is tot zelfbevruchting. Een éénmalige behandeling met medicatie is meestal voldoende.

Levenscyclus: De Gyrodactylus is levendbarend. Daarbij ook nog eens in staat tot zelfbevruchting.
Tussen de 5 tot 10 dagen wordt een nieuw jong geboren. Deze snelheid is afhankelijk van de temperatuur!
Onder deze ideale omstandigheden kan deze parasiet zich enorm snel voortplanten. Vooral omdat de jongen in de buik van de moeder al weer een kind kunnen dragen.
– Volwassen huidwormen kunnen ongeveer 1 week overleven zonder vis, de larven slechts een paar uur.

Categorie: Wormachtige. Daarbinnen kan Gyrodactylus gerekend worden tot de groep van Trematoden.

Symptomen: Flitsen. Schuren en vaak springen. Maar ook schichtig zwemmen. Een overmatige slijmproductie. Het lijkt hierdoor alsof de vissen jeuk hebben. Ze halen hierdoor capriolen uit om van de jeuk af te komen. Dit doen ze niet omdat het zo leuk is in de vijver.
In later stadium: Vermagering. Lusteloosheid. En een verminderde of gestopte eetlust. Gerafelde vinnen, verkleuring.

Herkennen

Koi parasiet
Huidwormen

Hoe te herkennen: Onder de microscoop, door middel van eenhuidafstrijkje. Vaak al bij een vergroting van 40-100x. De huidworm is 0,3 – 0,5 mm. groot. Heeft twee grote haken en een krans van kleine haakjes. Hiermee houd hij zich vast. De kant van de kop is in tweeën  gedeeld. In de worm is het embryo vaak al zichtbaar en er kunnen tot 4 generaties “jongen” al in ontwikkeling zijn. Deze worm heeft geen oog vlekken.

Adviesgroep Koi en vijver - Huidwormen
Huidwormen (bij wat pigment)


De huidworm en de Kieuwworm Dactylogyrus worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn er een aantal opvallende verschillen. Met enige ervaring zie je het zo. In onderstaande afbeelding zijn ze naast elkaar gezet. Hierin zijn de verschillen snel duidelijk.

Adviesgroep Koi en vijver - Huidworm versus Kieuwworm
Let op, een kieuwworm is geen baby huidworm. De Kieuwworm is kleiner dan de huidworm.Bijeffecten:
Bacteriële infecties, schimmel, protozoa (Trichodina) door verminderde weerstand, wondjes en beschadiging of verlies van slijmhuid.

Behandeling

Behandeling huidworm: Alleen bij uitbraak, één behandeling is normaal gesproken voldoende! Dit omdat alle wormen worden aangepakt. De kieuwworm daarentegen moet wel vaker behandeld worden. Dat komt omdat die eierleggend is. Deze eieren vragen een andere aanpak.

Medicatie: FlubendazoleMebendazolPraziquantel -Triclam – Gyrodex – Expara – Lernex.

Let op! Tegen een aantal van deze middelen is reeds resistentie opgetreden. Hierdoor is er een hogere dosering nodig. Of overgaan naar een andere werkzame stof.

Raadpleeg voor het gebruik van medicatie een specialist!
Er zijn veel kant en klare producten in de handel.

Chilodonella uncinata

Chilodonella uncinata

Chilodonella is een ééncellige parasiet. Hij vermenigvuldigd zich door celdeling. Een boonvormig falgellaat. Herkenbaar aan zijn beweging.

Levenscyclus: Vermeerdering door celdeling. Dit kan bij de juiste temperatuur heel snel gaan.

Categorie: Protozoa of oerdiertje. Een ciliaat of wimpeldiertje.
Chilodonella is een ééncellig dierlijk organisme.

 
Chilodonella

Chilodonella

Symptomen: Chilodonella tast de huid en kieuwen aan. Hierdoor is de parasiet in het begin alleen op de kieuwen te vinden. Daarna treed vertroebeling van de slijmhuid op. Vooral rondom de nek. Tevens zie je een versnelde ademhaling. Ook zal de Koi schuren met zijn kieuwdeksels over objecten.
In een ver gevorderd stadium laat de (slijm)huid los. De Koi zal veel lucht happen.  Hangend aan de oppervlakte, apathisch gedrag vertonen. En uiteindelijk sterven.

Bijeffecten: Bacteriën, schimmels en andere ziekteverwekkers krijgen een kans. Vooral door of na de aantasting en beschadiging van de (slijm)huid.

Hoe te herkennen: Onder microscoop door middel van een huidafstrijkje. Bij een vergroting vanaf 100-400x. Chilodonella is een niervormige parasiet. Zijn vorm zal niet veranderen. Hij is 100-150 micron groot met rondom trilhaartjes. Hij heeft lengtestrepen. Een celkern en een inkeping voor voedselopname. Daarbij beweegt hij een beetje robotachtig. Alsof het een botsauto is.  Heb je dit eenmaal gezien, dan is het een herkenbare beweging.

Oorzaak: Een verminderde weerstand van de vis.
Bijvoorbeeld door slechte waterkwaliteit. Maar ook stress of door een beschadiging. Met andere woorden, de oorzaak van een uitbraak is niet altijd herleidbaar.

Behandeling

Behandelen: Een éénmalige behandeling met een hoge zoutconcentratie. Zeven gram per liter. Gedurende enkele dagen. Meestal is dat genoeg om deze parasiet te doden. U kunt de behandeling het beste in de behandelbak doen. Maar let wel op de waterkwaliteit. Uiteraard is een bak van 200 liter niet geschikt voor een behandeling van 2 dagen.

Medicatie: Kaliumpermanganaat. Formaldehyde en Malachietgroen. Chloramine T. Acriflavine

Waarschuwing: Denk aan een goede beluchting tijdens de behandeling.  Zet apparatuur zoals UVC en Ozon uit. Verwijder absorberende materialen zoals zeoliet of actieve kool enz. Ververs veelvuldig na een behandeling. Gebruik ook geen medicatie door elkaar (denk daarbij ook aan zout)
Veel middelen zijn giftig of oxiderend! Vergeet niet om jezelf goed te beschermen. Draag handschoenen en beschermende kleding. (veiligheidsbril en mondkapje)

Tenslotte, raadpleeg bij het gebruik van medicatie een arts!
Er zijn veel kant en klare producten. Volg hierbij de aanwijzingen uit de bijsluiter op.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Trichodina

Trichodina / Trichodinella

Adviesgroep-Koi-en-vijver-Trichodina
Trichodina

Een ronde parasiet die zich in de koi “boort”. Wat irritant is voor de Koi. Die gaat hierdoor flitsen en springen. Dit in de hoop om zo van deze jeuk af te komen

Levenscyclus: De parasiet vermeerdert zich door rechtstreekse celdeling.
Dit kan heel snel gaan als de omstandigheden juist zijn. Denk hierbij aan een slechte waterkwaliteit en stress in de vijver.

Categorie: Celiaat of wimpeldiertje. Een ééncellig organisme. Een schotelvormig protozo met rondom trilhaartjes (vormvast).
Verschillende families van de Trichodinae vallen onder deze naam. Trichodinella is wat kleiner en hardnekkiger dan de grotere variant.

Symptomen van een infectie : Verhoogde slijmproductie. Flitsen en springen. Lucht happen, lusteloosheid en op de bodem liggen. Aangetaste kieuwen en huidbeschadiging.
(Sterfte vooral bij jonge vissen)

Bijeffecten: Door beschadiging en verzwakking krijgen andere parasieten een kans om toe te slaan. Hierbij kunnen er bacteriële infecties ontstaan.

Herkennen

Hoe te herkennen:  Onder de microscoop. Hierbij is een vergroting van 40-100x voldoende.
Een ronde parasiet (ongeveer 0,05 mm) met een heel herkenbare hakenkrans aan de onderzijde. Maakt een voortdurende ronddraaiende beweging. Dit als er ruimte is om te bewegen. Waarbij er door de haakjes delen van de huid of kieuwen worden afgeschraapt. Deze los geschraapte cellen dienen als voedsel. Een vis kan daardoor bijna kaal gegeten worden. Dan verliest hij zijn beschermlaag.
Kaal gegeten en dode vissen worden snel verlaten.

Trichodina
Trichodina (in de gele cirkels) is makkelijk te herkennen als deze plat ligt

Ontstaan: De Trichodina wordt ook wel een vuilwaterparasiet genoemd. Al gaat dat lang niet altijd op. Deze parasiet slaat toe op het moment dat de vis een verminderde weerstand heeft.

Behandeling

Behandeling: Meestal is één behandeling genoeg. Deze behandeling is het meest effectief met Kaliumpermanganaat.
In sommige gevallen is deze parasiet erg hardnekkig. Dan kan de behandeling tot 3 dagen achter elkaar worden herhaald.

Medicatie: Kaliumpermanganaat, Formaldehyde/Malachietgroen, Acriflavine, Chloramine T.

Raadpleeg voor het gebruik van medicatie altijd een specialist!
Er zijn veel kant en klare producten in de handel.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Waarschuwing: Denk aan een goede beluchting. Zet apparatuur zoals UVC en Ozon uit. Verwijder tevens absorberende materialen (zeoliet of actieve kool). Ververs veelvuldig na een behandeling. Gebruik vooral geen medicatie door elkaar (denk daarbij ook aan zout)
Veel middelen zijn giftig of oxiderend!
Vergeet tevens niet om jezelf goed te beschermen. Zoals door het dragen handschoenen en beschermende kleding. Maar ook een veiligheidsbril en mondkapje!