Trichlorfon

Trichlorfon of Metrifonaat.
(vb. Lurectron® of Masoten®)

Werkzaam tegen: ankerworm, karperluis en bloedzuiger en andere crustacea parasieten.
Ook werkzaam tegen huid- en kieuwwormen.

Dosering onder voorbehoud: 1 gram per 1500 liter bij een langdurig bad.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Producteigenschappen:

 • Gescheiden bewaren van sterke basen, voeding en voedingsmiddelen in een goed geventileerde ruimte.
 • Goed oplosbaar in water.
 • Een veelgebruikt insecticide in de land- en tuinbouw.
 • Een acettylcholinesterase– en pseudocholinesterase-inhibitor.
 • De stof ontleed bij verhitting en bij contact met zuren en basen.
 • Bij ontleding ontstaat het nog gevaarlijker dichlorvos
 • Het tast een groot aantal metalen aan.
 • Trichlorfon kan effecten hebben op het zenuwstelsel, met als gevolg stuiptrekkingen, ademhalingsfalen en de dood.
 • Giftig en mogelijk kankerverwekkend.

Belangrijke informatie:

Alleen gebruiken als een koidokter dit middel voorschrijft!

 • Het poeder Trichlorfon of Metrifonaat wordt opgenomen via de huid, draag daarom altijd handschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Bij overdosering kunnen er zenuwstoringen bij de vissen ontstaan, dit kan allerlei verschijnselen veroorzaken, onder andere een kromme rug, maar ook verkrampingen.
 • Hoe zachter het water en hoe lager de zuurgraad, hoe giftiger Trichlorfon wordt.
 • Tijdens de behandeling goed beluchten.
 • Absorberende materialen verwijderen zoals: actieve kool, zeoliet, nitraathars enz.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen.
 • Trichlorfon is zeer giftig voor: zeelt, goudwinde en andere vissen in natuurvijvers. De dosering zou dan gehalveerd moeten worden.

Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 3%

Werkzaam: Kan gebruikt worden bij een zuurstof tekort en na en behandeling met Kaliumpermanganaat.

Dosering onder voorbehoud: 50 tot 52 ml. waterstofperoxide 3% per 1000 liter water.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Waterstofperoxide heeft een oxiderende werking!

In de handel zijn waterstofperoxide oplossingen met een sterkte van 3% en van 30% verkrijgbaar, let hierbij dus goed op!

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

 

Malachietgroen

Malachietgroen oxalaat

Werkzaam tegen: Eencellige parasieten en schimmels en bacteriën.

Dosering onder voorbehoud: 0,15 gram (150 milligram) per 1000 liter voor een langdurig bad

Dosering onder voorbehoud: 60 gram per 1000 liter gedurende een halve minuut (30 seconden)
Een kort bad wordt hoofdzakelijk gebuikt bij een schimmelinfectie en wordt om de twee dagen herhaald.

Dosering onder voorbehoud: 10 gram per 1000 liter gedurende 10 minuten
Voor het schimmelvrij houden van eitjes.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Productinformatie:

 • Malachietgroen is giftig bij ademhaling en kankerverwekkend, het kan zich opstapelen in de organen.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Zeer giftig voor het in water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Malachietgroen is giftiger bij hogere temperaturen en bij een lagere zuurtegraad.
 • Donker en koel bewaren.

Belangrijke informatie:

 • Draag bij het gebruik van Malachietgroen altijd handschoenen een mondkapje, beschermende kleding en zorg voor goede ventilatie.
 • Malachietgroen wordt meestal gebruikt in combinatie met Formaline.
 • Zeer schadelijk voor het filterbioloog!
 • Tijdens de behandeling goed beluchten.
 • Absorberende materialen verwijderen zoals: actieve kool, zeoliet, nitraathars enz.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen.
 • Met actieve kool kan Malachietgroen worden verwijderd uit het water.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel.
Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Acriflavine

Acriflavine is werkzaam tegen: ééncellige uitwendige parasieten. Maar ook tegen bacteriën en schimmels. Dit middel wordt in commerciële producten meestal gemengd met Malachietgroen. Waardoor het water fluorescerend groen/geel gaat kleuren.

Acriflavine
Acriflavine (bron wikipedia)

Dosering (onder voorbehoud): Kristalvorm 5 tot 10 gram per 1000 liter water.

Dosering van commerciële (mix) producten: Volg de bijsluiter. Houd de dosering van de fabrikant aan.

Acriflavine wiskundig
Acriflavine scheikundige weergave (bron wikipedia)

Eigenschappen: Acriflavine is mutageen. Dat zijn stoffen die (langzaam) het DNA in de celkern veranderen. Waardoor ze ook kankerverwekkend zijn. Maar ook een miskraam kunnen veroorzaken.
Door gebruik van dit middel krijgt het water een gele kleur. Start na 2 dagen met verversen. Dan zal de kleur uit het water verdwijnen.

Waarschuwing: Goed beluchting tijdens de behandeling. Zet apparatuur zoals UVC en Ozon uit. Verwijder tevens absorberende materialen zoals zeoliet of actieve kool. Dit omdat die invloed kunnen hebben op de werking.
Ververs veelvuldig na een behandeling.
Gebruik geen medicatie door elkaar.
Veel middelen zijn giftig of oxiderend! Bescherm jezelf goed. Bijvoorbeeld door het dragen handschoenen en beschermende kleding. Maar zeker ook een veiligheidsbril en mondkapje.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel. Lees bij aankoop van een kant en klaar product altijd zorgvuldig de bijsluiter. Volg deze gebruiksaanwijzing dan op.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Meer info op Wikipedia