Anamneseverslag invullen

Anamneseformulier

Linkt voor adviseur naar het inlog venster

Linkt voor adviseur naar het inlog venster

Tijdens ons bezoek gebruiken wij een anamneseformulier. Op dit formulier staan “alle” mogelijke vragen over vijverproblemen. Door die te beantwoorden, krijgen wij een duidelijk beeld van de vijver en het probleem.

Wij beseffen dat ondanks dat wij alle tijd nemen voor het bezoek, u een vloedgolf aan informatie over u heen krijgt. Daarom wordt er in overleg vaak afgesproken om een verslag te maken van ons bezoek. Deze wordt dan zo snel mogelijk per mail toegezonden.

Deze pagina is dan ook alleen voor onze adviseurs om het verslag van een vijverbezoek te registreren.