Waterflow

Onder de waterflow wordt verstaan de circulatie(snelheid) van het water. In de meeste gevallen zorgt een pomp voor de circulatie. Water wordt rond gepompt door het filter om op die manier een goede waterkwaliteit te krijgen.

Waterflow in een Koivijver

Het water in onze vijvers ‘moet’ door een filter worden gepompt. Hierin worden dan alle giftige afvalstoffen uit het water gehaald. Het uiteindelijke doel is dat het water kwalitatief goed is. Dit wordt bereikt door een samenloop van verschillende factoren. Hoe is de werking van het filter? hoeveel water stroomt er door de filter? Hoeveel vissen zitten er in de vijver? En hoeveel voert wordt gegeven.

Het is onmogelijk om te zeggen dat als al het water vijverwater een keer per x uur door het filter is geweest, de circulatieflow van de vijver goed is. Wel kan je stellen dat als de waterkwaliteit goed is, de circulatieflow waarschijnlijk voldoende is.
Doorgaans is het wel van toepassing dat een hogere flow beter is. Het water wordt schoner als het vaker kort door het filter gaat dan soms langzaam door het filter stroomt.
Daarnaast is de kans kleiner voor dode hoeken in de vijver (daar waar het water stil staat) bij een hogere flow. Ook zal de bodem schoner worden gezogen bij een hogere flow.

Wet van Bernoulli

De wet van Bernoulli is een natuurkundige wet die het stromingsgedrag van vloeistoffen en gassen beschrijft en de drukveranderingen aan hoogte- en snelheidsveranderingen relateert. Hiermee is het mogelijk om uit te rekenen hoeveel weerstand water ondervindt bij de stroming door de buizen. Dus hoeveel moeite het de pomp kost om ons water rond te pompen.

Afbeelding behorende bij de Wet van Bernoulli, bron Wikipedia

Wij gaan in dit artikel niet verder in op de formules enzo die hierbij komen kijken. Dit hebben wij uitgezocht en verwerkt in ons invulformulier onderaan deze pagina.

Pompverlies door weerstand

De pomp heeft een bepaalde kracht om water rond te pompen. Bijvoorbeeld 100 liter per minuut. Dat wil echter niet zeggen dat er uit de pomp ook elke minuut 100 liter water komt. Deze capaciteit zal wel uit de pomp komen als je deze in het water hangt zonder buizen er aan.
Echter het kost de pomp een bepaalde kracht om water omhoog te brengen. Water ondervind weerstand als het door de buizen moet worden “geduwd”. Een knikbocht geeft bijvoorbeeld meer weerstand dan een getrokken bocht.

In onderstaand formulier kunt u ingeven welke materialen zijn/worden gebruikt bij het buizen systeem van uw vijver.


Voorbeeld: berekening waterweerstand

Als eerste moeten we uitrekenen hoeveel water er per seconde door de buizen gaat. Hiervoor gebruiken we het onderstaande formulier. Vul hierbij als eerste in hoeveel water uiteindelijk rond moet worden gepompt en welke diameter pijp wordt gebruikt.
Hier komt een bepaalde snelheid van het water uit. Als de snelheid hoger wordt dan 1,5 meter per seconde is het raadzaam de samenstelling aan te passen gezien dit teveel weerstand geeft / het teveel energie kost water op deze manier rond te pompen.

Daarna wordt opgeven wat de samenstelling is van het buizenstelsel. Hoeveel meter rechte pijp is gebruikt, hoeveel bochten enz. Als dit allemaal is ingegeven dan komt daar een totaal drukverlies in cm opvoerhoogte uit.

Voorbeeld grafiek van drukverlies bij waterpompen.
Deze kunt u meestal in de gegevens van de pomp vinden.

Al voorbeeld zouden we graag 16 m3 per uur rond willen pompen. Pomp B lijkt daar geschikt voor. Echter hebben we in het voorbeeld te maken met een buisdiameter van 75, 5 meter pijp, 3 90° knikken, een kogelkraan en een schuifkraan. Tot slot een UVlamp. Uit de berekening komt een verlies van 108 cm.
Kijken we dan opnieuw in de grafiek, dan zien we dat bij een opvoerhoogte van 1 meter pomp B “nog maar” 14m3 kan verpompen. Pomp C zal in dat geval beter zijn.

About The Author

Related Posts