Coweko 15 jaar

Coweko in Best bestaat 15 jaar! En dat verdient een bloemetje.

Fred is namens de Adviesgroep Koi & vijver langs gegaan tijdens het open weekend, om woorden in daden om te zetten, en deze gastvrije Brabanders een mooie bos Hollandse Tulpen te brengen. Ook is er natuurlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de mooie winkel en vissen te bewonderen, wat zeer de moeite waard is.
Adviesgroep Koi & vijver feliciteert Coweko met haar 15 jarige jubileum

Adviesgroep Koi & vijver feliciteert Coweko met haar 15 jarige jubileum

Coweko; van harte gefeliciteerd namens Adviesgroep Koi & vijver. Op naar het volgende jubileum!

Adviesgroep bij elkaar ter voorbereiding seizoen 2018

Zondag 21 januari kwamen de leden van de Adviesgroep Koi en vijver bij elkaar ter voorbereiding op het seizoen 2018.

John was dit jaar onze gastheer en had daarmee duidelijk een grotere uitdaging dan de organisator van verleden jaar. Toen zaten wij nog met 8 adviseurs rond een keukentafel. Dit was nu wel even anders. Een flinke woonkamer was nodig om de 15 van de 16 adviseurs een plekje te geven.

Bijpraten

Even terug kijken op 2017 en dan vooral  de aandachtspunten voor het komende jaar bespreken.
Welke mogelijkheden zijn er om onze kennis actueel te houden?
Veranderingen op het gebied van testsets en de mogelijke medicatie passeren ook vandaag de revue. Een belangrijk en interessant onderwerp, gezien hier elk jaar wel weer wijzigingen in doorgevoerd worden door de leveranciers van de verschillende middelen.
En ‘Last but not least’, hebben wij stil gestaan bij de vraag of en hoe wij dit jaar weer aanwezig zijn op een koishow en zo ook bereikbaar zijn voor al uw vragen.

Adviesgroep Koi en vijver, adviseurs bereiden zich voor op 2018

Adviesgroep Koi en vijver, adviseurs bereiden zich voor op 2018.      Van linksachter naar rechtsvoor: John, Bas, René, Jarald, Fred, Marco, Alie Ruud, Klaas, Theo, John Albert-Geert, Paul, Ronald en Richard.

Wij hebben er zin in!

Maar naast dat er natuurlijk serieuze zaken besproken zijn, was het vooral gezellig. Met elkaar ‘ouhe h….’ ehh kletsen over de hobby. Plezier hebben in het met elkaar verbeteren van uw kennis en de leefomgeving van uw koi. Daar draait het ook in 2018 bij ons weer om.

VEVIDA trakteert op taart

25 oktober was VEVIDA jarig. Onder het motto wie jarig is trakteert werden er 100 taarten uitgedeeld.

Martijn en Peter onderweg naar Adviesgroep Koi en vijver

Martijn en Peter onderweg

Al sinds 1997 registreert internet provider VEVIDA domeinnamen en verzorgen zij de webhosting voor meer dan 50.000 klanten. Je krijgt bij hun een modern en compleet hostingpakket voor een scherpe prijs. Zij zijn trots op onze persoonlijke en deskundige klantenservice. Hosting zonder zorgen. Daar gaat het om.

 

Adviesgroep Koi en vijver was één van de gelukkige winnaars die in aanmerking kwam voor een taart. Op 16 november was het zover en kwamen Martijn en Peter langs om de taart te bezorgen.

Adviesgroep Koi en vijver neemt taart in ontvangst van Martijn en Peter

Adviesgroep Koi en vijver neemt taart in ontvangst van Martijn en Peter

Adviesgroep Koi en vijver feliciteert VEVIDA en bedankt hun voor de lekkere taart.

 

Antibioticagebruik in de koihobby.

Wanneer wordt antibiotica gebruikt als geneesmiddel bij Koi?

Antibiotica zijn medicijnen die door bacteriën veroorzaakte infecties helpen te genezen. Ze doden bacteriën of remmen hun groei. Het zijn middelen die worden gebruikt als het afweersysteem van een Koi ziekteverwekkende bacteriën niet kan uitschakelen. Zonder deze extra hulp is de kans groot dat de gevolgen van een infectie fataal zijn.

Diagnose.
Als een Koi op eigen kracht niet kan genezen wordt antibiotica ingezet. Maar eerst moet worden vastgesteld of er wel daadwerkelijk sprake is van een bacterieel probleem. Want alleen in dat geval geeft het gebruik van antibiotica kans op genezing. Antibiotica is vaak het laatste redmiddel en hier moet heel zorgvuldig mee worden omgegaan.

Adviesgroep Koi & vijver, Koi met ernstige bacteriële infectie.

Ernstige bacteriële infectie!

Bacteriën.
Een infectie wordt veroorzaakt door heterotrofe bacteriën! Dit zijn eencellige organismen die zich onder gunstige omstandigheden heel snel kunnen vermenigvuldigen. Dit doen ze door zich simpelweg te delen. Ze hebben organische voedingsstoffen nodig om te kunnen overleven. Deze ziekteverwekkers zijn altijd aanwezig maar grijpen hun kans als de omstandigheden daarvoor gunstig zijn. Deze bacteriën zijn bovendien in staat om zich enorm snel aan te passen aan veranderende situaties.

Bacteriële infectie.
Het woord “bacteriële infectie” is algemeen bekend maar wat gaat er mis als er zo’n infectie ontstaat?

Adviesgroep Koi & vijver, vis met gatenziekte.

Vis met gatenziekte (bacteriële infectie).

De slijmhuid van een Koi is zijn beschermlaag. Hierin zitten bepaalde afweerstoffen die er voor zorgen dat de vis gezond blijft. Maar door bv. een slechte waterkwaliteit, een uitwendige beschadiging of door parasieten (dus door niet optimale leefomstandigheden) kan deze beschermlaag gedeeltelijk wegvallen. De vis krijgt daardoor een verminderde weerbaarheid en wordt vatbaar voor zijn omgeving.  Dit zijn de momenten waarop ziekteverwekkende bacteriën toeslaan, zich vasthechten, vermenigvuldigen en infecties veroorzaken.

Kenmerken.
Als het afweersysteem van de Koi is niet sterk genoeg is om zelf afdoende te reageren en af te rekenen met een infectie kunnen zweren ontstaan, ook wel: gatenziekte, vin-, bek- of staartrot genoemd. Verder kan het gedrag van de vis veranderen doordat deze zich afzondert, niet meer eet (vermagert) en tekenen van stress gaat vertonen. Een opgezette buik met daardoor uitstaande schubben en uitpuilende ogen is een symptoom van een inwendige bacteriële infectie.

Secundair.
Heel vaak zijn een slechte waterkwaliteit, parasieten, overbevolking of stress verantwoordelijk voor bacteriële infecties. Optimale leefomstandigheden houden veel problemen uit de vijver.

Antibiotica.

In september 1928 ontdekte een Britse arts: “Alexander Fleming” bij toeval een antibacteriële stof die de groei van bacteriën sterk remde. Deze werkzame stof werd penicilline genoemd. Later bleek dit een zeer bruikbaar middel dat patiënten met levensbedreigende infecties kon redden. In de jaren daarna zijn er meerde soorten antibiotica ontdekt en in gebruik genomen, ook er is een indeling gemaakt in hun verschillende werkzaamheid. Hierbij wordt gesproken over smalspectrum en breedspectrum antibiotica. De smalspectrum antibiotica werken specifiek en tegen een beperkt aantal bacteriën terwijl de breedspectrum antibiotica veel meer bacteriën kunnen bestrijden.

Koi en antibiotica.
We hebben in onze hobby te maken met koudbloedige dieren die leven in een steeds veranderende omgevingstemperatuur (seizoenen). De werking van antibiotica wordt hierdoor beïnvloed. De benodigde dosering en de interval zal daarom afwijken van het gebruik bij warmbloedige dieren. Het effect van een behandeling zal bij hogere watertemperaturen altijd beter zijn.

Toepassing:

 • Via injecties, hierbij zijn de dosering en de interval enorm belangrijk.
 • Er is ook “voer” met antibiotica, een mooie oplossing op het eerste gezicht. Maar alleen een betrouwbare methode als de vissen goed eten. Deze behandelwijze wordt o.a. toegepast in viskwekerijen.
 • Of via een waterbehandeling, maar hierbij worden ook de bacteriën in de leefomgeving gedood, denk aan de filterbacteriën.

Het behandelen in een quarantainefaciliteit heeft de voorkeur omdat er dan vaak ook de mogelijkheid bestaat om de watertemperatuur te verhogen.

Hoe te handelen.
Bij verdenking van een bacteriële infectie is het van het grootste belang om niet af te wachten. Als de hobbyist een koidokter raadpleegt voor een consult is dat de kortste en snelste weg. Hier hangt wel een prijskaartje, aan maar met kostbare of zeer dierbare vissen is dit zeker de overweging waard. Gelukkig zijn er ook vrijwillige adviseurs of dealers met kennis van zaken waar u een beroep op kunt doen, zij kunnen helpen om kijken of er inderdaad sprake is van een infectie en adviseren daarbij hoe te handelen. Het is in eerste instantie belangrijk om via bacteriologisch onderzoek vast te stellen om welke ziekteverwekkende bacteriën het gaat.

Adviesgroep Koi & vijver, groei van twee bacteriestammen op een agarplaat.

Groei van twee verschillende bacteriestammen.

Adviesgroep Koi & vijver, gevoeligheidstest voor antibiotca.

De gevoeligheid voor verschillende antibiotica in kaart brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze.
Tot voor kort was de meest gebruikte methode het afnemen van een swab. Hiermee wordt een monster genomen van het rand van het ontstoken gebied. (dit kan een hobbyist eventueel prima zelf doen).  Deze “swab” wordt daarna opgestuurd in een transportkoker gevuld met bewaarmedium. De bacteriën kunnen hierin enkele dagen overleven. Maar heel vaak is zo’n swab enigszins verontreinigd en zullen al tijdens het transport andere snelgroeiende bacteriën dit monster beïnvloeden. Hierdoor wordt het veel moeilijker om bij aankomst in het laboratorium, in de vervolgprocedure een juiste diagnose te stellen.

Andere werkwijze.
Een betere methode is om ter plaatse een afstrijkje met een öse (=ent-oog naald) uit de wond op een agarplaat (=voedingsbodem) over te brengen. Hiervoor is een vastgestelde werkwijze. Deze afgeënte agarplaten worden daarna opgestuurd (naar bv. het WUR) en bij aankomst direct in behandeling genomen. Ze worden in een broedstoof geplaatst bij een temperatuur van 22 graden Celcius. Na 48 uur tot een week kan worden vastgesteld welke bacteriën de infectie veroorzaken. Hierna wordt er een antibiogram gemaakt. De bacteriën worden daarbij in aanraking gebracht met verschillende soorten antibiotica, daarbij kan worden vastgesteld welke het meest effectief werkt tegen de ziekteverwekkende bacterie.

Koidokter aangewezen als voorschrijver.
Hier komt dan toch de Koidokter weer in beeld want alleen hij of zij mag een recept uitschrijven voor het vastgestelde werkzame antibioticum. Ook moet worden bepaald wat de beste behandelmethode in de betreffende situatie is. Het toedienen van een injectie is een specialistische handeling. Daarom is het heel erg belangrijk om tijdens dit hele proces een nauw contact te onderhouden met de specialist.

Sommige “meer” ervaren hobbyisten durven hun eigen vissen wel te injecteren, maar bewandel hierbij wel de juiste weg.

Adviesgroep Koi & vijver, injectie met anibiotica.

Injectie met antibiotica.

Resistentie.

Helaas wordt dit geneesmiddel te vaak onnodig voorgeschreven en onzorgvuldig gebruikt omdat er geen tijd wordt genomen voor het maken van een antibiogram! Er wordt te snel naar een breedspectrum antibiotica gegrepen. Het ongelofelijke aanpassingsvermogen van bacteriën zorgt ervoor dat ze antibiotica kunnen inactiveren, buitensluiten of afbreken. Volgens de nieuwste inzichten kunnen niet resistente bacteriën zelfs een behandeling met antibiotica overleven als er genoeg resistente bacteriën in dezelfde omgeving aanwezig zijn. De ongevoelige (resistente) bacteriën zijn in staat om het antibioticum op te nemen en onschadelijk te maken, waardoor de niet resistente (gevoelige) bacteriën zich toch kunnen vermenigvuldigen.

Na onderzoek is gebleken dat in bijna al het afvalwater wat na zuivering weer in het oppervlaktewater terechtkomt, resistente bacteriën aanwezig zijn.

Bewustwording.
Door verkeerd gebruik worden schadelijke bacteriën steeds minder gevoelig voor de werking van antibiotica, daardoor wordt het een groot probleem om wereldwijd infecties afdoende te bestrijden. Jarenlang is antibiotica te pas en te onpas gebruikt en daar plukken we nu de vruchten van. De resistentie van bacteriën gaat momenteel sneller dan het ontwikkelen van nieuwe soorten antibiotica! Hierdoor lopen mens en dier gevaar omdat we op het punt staan de ziekteverwekkende bacteriën niet meer de baas te kunnen. Dit is een zeer ernstig en serieus probleem!

Wat kunnen we tegen antibioticaresistentie doen?
De snelheid waarmee de ongevoeligheid zich ontwikkeld is voor een gedeelte onze eigen verantwoordelijkheid. Er is een verband tussen verbruik en resistentie, we zouden veel bewuster met antibiotica moeten omgaan. Ook is het ontzettend belangrijk om de ziekteverwekkende bacteriën tijdens een behandeling allemaal te uit te schakelen. Als men te vroeg stopt, of niet de juiste dosering toedient, bestaat de mogelijkheid dat de sterkste bacteriën overleven. Juist deze zullen resistentie opbouwen en doorgeven.

Belangrijk!
Het is van het grootste belang dat de breedspectrum antibiotica pas worden ingezet als de smalspectrum antibiotica niet meer effectief zijn. Ook wordt het zelf helende vermogen en de weerstand van Koi wel eens onderschat en daardoor wordt er te snel naar het laatste redmiddel gegrepen. Het gebruik van probiotica wordt nog te weinig ingezet, terwijl dit positieve resultaten geeft. Deze probiotica consumeren immers dezelfde voedingsstoffen als de ziekteverwekkende bacteriën en gaan daarmee de concurrentie aan.

Virussen en schimmels.
Verreweg de meeste infecties worden veroorzaakt door virussen. De uiterlijke kenmerken en symptomen van de verschillende infecties zijn lastig te onderscheiden.
Tegen virusinfecties en infecties veroorzaakt door schimmels of parasieten zijn antibiotica niet werkzaam!

Vaccinaties en toekomst.
De wetenschap staat niet stil en hopelijk worden er vaccins ontwikkeld waarmee Koi ook preventief kunnen worden behandeld. Bij een vaccinatie wordt er een sterk verzwakte bacterie in het lichaam geïnjecteerd. Dit levert een reactie op van het immuunsysteem. Als de Koi daarna opnieuw in aanraking komt met dezelfde bacterie zijn er reeds antistoffen aangemaakt en zal het afweermechanisme sneller kunnen reageren.

Terughoudendheid bij het gebruik van antibiotica heeft aangetoond dat de resistentie van bacteriën ook weer kan dalen doordat de bacteriën minder frequent in aanraking komen met deze middelen.

 • Aan de universiteit van Amsterdam is kortgeleden een onderzoeksmethode ontwikkeld om sneller naar het antibacteriële werkingsmechanisme in bacteriën te kijken.
 • Momenteel wordt er aan de Rijksuniversiteit in Groningen gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe klasse antibiotica.
 • Onder andere aan de Universiteit van Wageningen wordt onderzoek gedaan naar virussen die bacteriën kunnen vernietigen. Dit worden bacteriofagen genoemd. Deze fagen zouden in de toekomst misschien kunnen helpen in de strijd tegen bacteriën die al resistent zijn geworden.
 • Er ontstaan nieuwe zienswijzen over de toepassing van deze groep geneesmiddelen. Denk hierbij aan de duur van een kuur.
 • Onderzoek naar de bacterie die in een inactieve stand ongevoelig is voor antibiotica.
 • Er wordt onderzoek gedaan naar het effect van “met antibiotica vervuild afvalwater” op de volksgezondheid.

Hopelijk dragen deze onderzoeken bij aan een toekomst waarbij we de ziekteverwekkende bacteriën met succes kunnen blijven bestrijden.

De overheid.
Minister van volksgezondheid “Edith Schippers” heeft antibioticaresistentie in Nederland en bij de Europese op de agenda gezet. In 2016 heeft ze maatregelen gepresenteerd om resistentie terug te dringen. Er zijn extra subsidies ter beschikking gesteld voor onderzoek naar nieuwe antibiotica. Bovendien wil de minister graag afspraken maken met dierenartsen en veehouders. Het gebruik van antibiotica zou in deze sector uitzondering moeten zijn.

Ten slotte.
Antibiotica is niet selectief in zijn werking! Probeer gezonde vissen daarom niet in aanraking te laten komen met deze middelen. Behandel alleen na een deskundig onderzoek en advies! Probeer de vijver voor een totale waterbehandeling te behoeden omdat er in dat geval ook een aanslag wordt gepleegd op de nuttige filterbacteriën. Een behandeling in een quarantainebak die in een ideale situatie verwarmd kan worden heeft hierbij de voorkeur. Een antibiotica injectie is in de meeste gevallen het meest effectief! Daarnaast kan er nog een wondbehandeling plaatsvinden met een bijpassende zalf.

Adviesgroep Koi & vijver, Koi met bacteriële infectie aan de bek.

Bacteriële infectie aan de bek.

Adviesgroep Koi & vijver, Koi hersteld na een behandeling met antibiotica..

Herstel na een behandeling met antibiotica.

De praktijk.
Als er een koidokter langs komt voor een consult, zal er in de praktijk toch heel vaak gekozen worden voor het gebruik van een breedspectrum antibiotica. Dit is geen onwil van de voorschrijver, maar meer een samenloop van het verwachtingspatroon van de koi eigenaar, de tijd en het kostenplaatje. Regelmatig wordt een specialist te laat ingeschakeld!

Tip!
Probeer vooral de weerstand van de te Koi verhogen door een stabiele schone leefomgeving te creëren. Denk daarbij aan de juiste voeding en kijk naar de balans in de vijver, de hoeveelheid Koi, hun lengte en de beschikbare leefruimte.

Want minder vissen = betekend minder vervuiling en belasting van de waterkwaliteit = met als gevolg… minder problemen!

Tekst: Alie de Boer.
Foto’s: Alie de Boer, René Grootscholten, Dr.ir. Olga Haenen (WBVR van WUR), Joop van Tol (KoiToday.nl).

Bronnen:
Pharm. weekblad 18 november 2016, Nemo kennislink, Ad Jacobs, Dr. ir. Olga Haenen (WBVR van WUR).

Links: Wikipedia, nu.nl, Nemo kennislink.

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/resistente-bacterie-helpt-soortgenoten-overleven/

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/antibiotica-en-de-ontwikkeling-van-resistentie/

https://www.nu.nl/gezondheid/4501461/verenigde-naties-roept-nieuwe-medicatie-antibioticaresistentie.html

https://www.nu.nl/wetenschap/3838419/zuiveringsinstallaties-dragen-bij-ontstaan-antibioticaresistentie.html

 

 

Adviesgroep Koi en vijver zet grote stap naar landelijke dekking

Met het aantreden van een nieuwe adviseur heeft Adviesgroep Koi en vijver een grote stap gezet naar landelijke dekking.

In de afgelopen weken zijn er gesprekken geweest met Jarald Dezijn. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe adviseur voor de Adviesgroep Koi en vijver! Hiermee realiseren wij een nagenoeg volledige landelijke dekking.

Wie is hij, welke kennis en ervaring heeft hij en zou hij het leuk vinden om ons team te versterken?

Adviesgroep Koi en vijver - in de japanse stijl aangelegde bloementuin

In Japanse stijl aangelegde bloementuin van Jarald

Dit waren allemaal vragen die besproken zijn op één van de laatste dagen dat wij nog lekker buiten konden zitten. Het gesprek vond plaats in de stijlvol aangelegde Japanse tuin. Al snel bleek dat wij te maken hebben met iemand die de juiste instelling heeft en veel kennis bezit. Jarald is helemaal verknocht aan alles wat met Koi te maken heeft.

 

 

Flevoland – Overijssel – Gelderland nu sneller geholpen

Adviseurs van de adviesgroep houden als regel aan dat een (enkele) reistijd van 45 minuten acceptabel is om een bezoek af te leggen. Ook als de aanvraag wat verder van huis is, overwegen wij toch om te gaan. Maar als u zich realiseert dat een bezoek ongeveer 2 uur duurt dan snapt u vast dat het bijna niet haalbaar is veel langer te reizen.
Daarom zijn wij blij dat we Jarald gevonden hebben, hij beschikt over de juiste kennis en heeft veel motivatie om het team te versterken.

Adviesgroep Koi en vijver - landelijke dekking

Kaart van Nederland met een pin in de woonplaatsen van onze adviseurs

 

Adviesgroep Koi en vijver 1 jaar

Adviesgroep Koi en vijver 1 jaar. Een feestje is dit voor ons wel waard. Na een bewogen jaar kijken wij trots terug op ons eerste jaar, waarin wij veel voor elkaar hebben gekregen.

Adviesgroep Koi en vijver - 1 jaar!

Adviesgroep Koi en vijver – 1 jaar!

Waarom een nieuwe adviesgroep?

Op 5 augustus 2016 is er aan een keukentafel na lang overleg besloten om toch (nog) een nieuwe adviesgroep op te starten. Een groep die onafhankelijk van enige vereniging / dealer / leverancier advies zou kunnen geven over de gezondheid van uw Koi.
Een groep waar andere adviseurs zich bij konden aansluiten. Waardoor een groep adviseurs zou ontstaan die allemaal dezelfde werkwijze hanteren. Een groep die mensen kan helpen met onafhankelijk advies, zodat iedereen plezier kan beleven aan de koi-hobby.

Adviesgroep Koi en vijver: Logo

Adviesgroep Koi en vijver was een feit

Enkele feitjes:

 • Inmiddels is onze adviesgroep uitgegroeid tot een groep van 16 adviseurs. De meeste hebben zich elders op de site aan u voorgesteld.
 • Hebben wij in het eerste jaar veel meer bezoekjes gedaan dan wij gehoopt hadden.
 • Hebben wij een kledingsponsor en een testset sponsor gevonden
  (lees er hier en hier meer over).
 • Hebben wij een, voor ons op maat gemaakte, cursus bij het WBVR/CVI kunnen volgen.
 • Zijn wij bij koiarts Maarten Lammens op bezoek geweest voor een leerzame discussie over Koi en het gebruik van medicatie.
 • Onderlinge kennisdeling binnen de adviesgroep is hoog, waardoor alle adviseurs continue bij leren van elkaars ervaring.

 

Trots

Namens de hele groep kan ik melden dat wij trots zijn op ons resultaat. Wij blijven werken aan onze kennis verbreding en willen, indien nodig, ook u voorzien van advies op maat.

Adviesgroep Koi & vijver gaat op bezoek bij Koidokter Maarten Lammens.

Dierenarts Maarten Lammens is een begrip in de koiwereld!

De Adviesgroep Koi & vijver is van harte welkom bij deze sympathieke, gespecialiseerde “koidokter” om eens van gedachten te wisselen over allerlei gezondheidsproblemen die voorkomen bij koi.

Adviesgroep Koi & vijver

Praktijk van Dr. Maarten Lammens in Vorselaar, België.

Met een vragenlijst op reis naar België.

In de afgelopen periode zijn er door de A.K. allerlei praktijksituaties verzameld en samengevoegd tot een respectabele lijst met overlegpunten. Het lijkt ons erg fijn om deze casussen eens met een koidokter te kunnen en mogen bespreken.

Bij aankomst worden we hartelijk verwelkomd en er staat al koffie met gebak op ons te wachten. De woonkamer is helemaal omgetoverd tot een leslokaal met daarbij het uitzicht op de sfeervolle, prachtige vijvers in de tuin. Het wordt een veelbelovende middag!

Adviesgroep Koi & vijver op bezoek bij Koidokter Maarten Lammens

We hebben er zin in!

Signaalfunctie

De A.K. komt bij veel hobbyisten die in eerste instantie geen koidokter zullen inschakelen. Hiervoor zijn een aantal redenen te bedenken: Een koidokter woont niet naast de deur en de onkosten die dit consult met zich meebrengt zijn een drempel die meestal te hoog is.
In veel gevallen is het eigenlijk ook niet echt nodig omdat de meeste vijverproblemen te wijten zijn aan een gebrek aan kennis bij de hobbyist. Door een analyse van de waterwaarden en microscopisch onderzoek van de slijmhuid van de koi kunnen al veel problemen in kaart worden gebracht.

Doorverwijzing naar een specialist

Als tijdens het bezoek van de A.K. blijkt dat er toch meer aan de hand is dan volgt de doorverwijzing naar een gespecialiseerde dierenarts “een koidokter”, of er wordt hulp geboden bij het aanvragen van een bacterieel of viraal onderzoek. Alleen een gecertificeerde dierenarts mag hierbij de diagnose stellen en medicatie voorschrijven. Daarom is een goed contact met de weinige gespecialiseerde dierenartsen erg belangrijk omdat we elkaar kunnen versterken.

Kennisdeling:

Dr. Maarten Lammens heeft een mooie presentatie gemaakt waarbij veel van onze praktijkcasussen aan de orde komen. Tussendoor is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

Parasieten

Verschillende behandelwijzen bij parasitaire infecties passeren de revue. De parasieten op koi zijn soort specifiek en daarom zullen b.v. de steuren en zeelten in een vijver geen behandeling met medicatie nodig hebben. Ze verdragen dit bovendien niet goed. Dit zijn altijd lastige praktijksituaties.

Medicatieresistentie is een “hot item”, het is daarom enorm belangrijk om zorgvuldig en bewust met medicatie om te gaan.

Inwendig 

De aanleiding van een “probleem” heeft regelmatig een inwendige oorzaak. Het gevolg is een verzwakte vis, die daardoor weer extra vatbaar wordt voor een infectie met parasieten. Dit kan misleidend zijn waardoor een behandeling met medicatie niet het gewenste effect zal geven.

Tumoren en cysten komen ook steeds vaker voor. Dit kan verklaard worden door de vele medicinale behandelingen die de meeste koi in hun leven hebben ondergaan. Nog voor de koi in Nederland zijn aangekomen hebben ze de nodige behandelingen bij de Japanse kwekers reeds gehad. Daarna volgen er bij de hobbyist vaak nog ontelbare “ander gifige kuurtjes”.

Buikwaterzucht is erg lastig te behandelen en wordt soms verward met een hernia. Deze symptomen lijken erg op elkaar, maar de behandelwijze is totaal verschillend.

Adviesgroep Koi & vijver op bezoek bij Koidokter Maarten Lammens

De presentatie wordt toegelicht met veel foto’s uit de praktijk.

Bacteriën en virussen

Er wordt veel tijd besteed aan bacteriële en virusinfecties. Heel vaak gaan deze samen met een explosie van allerlei parasieten (waaronder de Flavo bacterie) die de verzwakte vis kunnen aanvallen omdat zijn weerstand is verdwenen. Hierdoor wordt de behandeling erg complex.

Het Koi Herpes Virus en het Carp Edema Virus wat slaapziekte veroorzaakt zijn inmiddels wijd verspreid. De symptomen van deze virussen lijken erg veel op elkaar en pas na het opsturen van kieuwweefsel of door evt. een monster van de nieren te nemen kan door speciale onderzoeken worden vastgesteld wat er aan de hand is.

In Israël is een vaccin ontwikkeld tegen K.H.V., maar helaas mag dat hier niet gebruikt worden. ….zo ontzettend jammer! Dit heeft te maken met de wetgeving. Koi staan hierin niet specifiek beschreven en vallen daarom onder de regelgeving van de consumptie karpers

Wetenswaardigheden

 • Door zijn praktijkervaring kan Maarten ons vertellen dat beschadigde kieuwlamellen zich kunnen herstellen en dat vinnen en staart weer kunnen aangroeien. Ook een verwijderde schub komt gewoon weer terug, mits er geen diepliggende beschadiging is opgetreden, het schubzakje moet nog aanwezig zijn.
 • Één op de 10 koi is hermafrodiet (tweeslachtig) en dus onvruchtbaar.
 • Bij een antibioticabehandeling in het vijverwater moet het filter altijd worden kortgesloten, in andere gevallen wordt toch wel vaak het advies gegeven om het filter mee te behandelen.
 • Probiotica gaat de concurrentie aan met ziekteverwekkende en schadelijke bacteriën.
 • Blijf ook in de koude periode van het jaar doorvoeren, zolang de koi er om vraagt. Geef in deze periode licht verteerbaar voer in aangepaste (kleine) porties.
 • De meeste vijverproblemen worden veroorzaakt door overbevolking en een ontoereikend filter.

Afsluiting

Wat hebben we als Adviesgroep Koi en vijver een fijne middag in Vorselaar gehad! Heel veel informatie ontvangen en de interactie was geweldig. We hopen hiermee de hobbyist nog beter van dienst te kunnen zijn.

Adviesgroep Koi & vijver op bezoek bij Koidokter Maarten Lammens

Prachtige vijvers in een sfeervolle tuin.

Via deze weg willen we Koidokter Maarten Lammens nogmaals hartelijk bedanken voor zijn openheid en gastvrijheid.

Boek, medicatie, voerlijn en afweerversterkers.

“Koidokter” Maarten Lammens heeft een ontzettend informatief boek geschreven waarin alles te vinden is over “de koi en zijn gezondheid.” Het gebruik van afweerversterkers en probiotica gaat een steeds belangrijkere rol spelen, deze zijn verwerkt in een product wat als waterbehandeling kan worden toegepast. Zowel preventief, als onderhoudsdosering of na een behandeling met medicatie. Bovendien zijn deze stoffen zijn ook deels verwerkt in het voer wat onder bijna dezelfde naam wordt verkocht. Ook is er een eigen medicatielijn ontwikkeld.

Meer informatie is te vinden op: http://www.dekoidokter.be

Adviesgroep Koi & vijver op bezoek bij Koidokter Maarten Lammens

De complete productlijn staat op tafel.

Tekst: Alie de Boer.
Foto’s: Alie de Boer, Marco Zegers, René Grootscholten.
Links: KoiQuestion, website Koidokter Maarten Lammens, Wikipedia.

 

 

Samenwerking versterkt kenniscoalitie zonder concessies

Door samenwerking hoogste kwaliteit Koi cursussen regionaal beschikbaar

“Vorige week nog, kondigden KoiQuestion & KoiToday vol trots het gemeenschappelijk initiatief tot het aanbieden van de hoogste kwaliteit Koi-cursussen aan. Op deze manier beogen we hobbyisten op diverse niveaus en regionaal bereikbaar in Nederland en België, dezelfde kwaliteit kennis en kunde aan te reiken. Nu, een week later, mogen we aankondigen dat deze samenwerking een ultieme versterking zal krijgen met de Adviesgroep Koi & vijver (afgekort AK); die hun schouders tegen de onze zal zetten aan dit front!”
Redactie KoiQuestion

Met deze woorden start de redactie van KoiQuestion de bekendmaking van onze nauwere samenwerking.  U kunt  het hele stuk lezen op de site van KoiQuestion.

 

Official partner of KoiQuestion

Adviesgroep Koi en vijver: Logo KoiQuestion-PartnerSommige van u hebben waarschijnlijk de logo’s al op onze jas zien staan. KoiQuestion aan de ene kant, KoiToday.nl aan de andere kant. Dat deze logo’s niet zomaar op onze kleding staan blijkt wel uit de stap die wij nu met elkaar hebben gezet. Er wordt in bovengenoemd artikel gesproken over “baby stapjes”, waarmee we willen aangeven dat we pas net begonnen zijn!

Volgende stapjes

In de komende tijd zullen wij “het traject” in deze samenwerking verder uit gaan werken. Sommige AK-leden hebben al vaker naast Joop van Tol gestaan bij een cursus WaterkwaliteitVisziektes of Koi beoordeling. Maar met deze samenwerking denken wij verder in het delen van onze kennis en kijken uit naar mogelijkheden om KoiQuestion en KoiToday.nl te ondersteunen waar mogelijk.

 

Enkele leden van de AK. De AK die de samenwerking is aangegaan met KoiQuestion en KoiToday.

Theo, Marco, Bas, René, Ronald, Alie en Richard

Daar staat tegenover dat wij continue getriggerd zullen blijven om mee te denken met actuele vraagstukken. En juist DAT helpt ervoor te zorgen, naast alle trainingen die wij doen om onze kennis actueel en interactief te houden.

Kortom, wij durven wel te stellen dat hier spraken is van een win – win – win situatie.

 

Tekst: René Grootscholten

2017: Koishow en Japans festival in Goes!

2017:  Koishow en Japans festival in Goes!
Manhuistuin, Singelstraat 11a.
17-18 juni 09.30-18.00 uur.

Adviesgroep Koi & vijver, foto gemaakt door Marlice Veenendaal.

Juryleden aan het werk tijdens een koishow.

Dit jaar staat de gemeente Goes in het teken van Azië. Elke maand staat er opnieuw wat interessants op het programma waardoor er voor elk wat wils is. Maar juni is dé maand waarin de koiliefhebbers helemaal aan hun trekken komen omdat er voor de eerste keer in Zeeland een echte koishow wordt georganiseerd.

Adviesgroep Koi & vijver, aankondiging koishow in Goes.

GOES-AZIË

Kom daarom vooral kijken en proef de sfeer! Of doe gewoon een keer mee, laat uw koi de competitie aangaan tijdens dit ongedwongen evenement. Ervaar daardoor ook eens de positieve spanning die de deskundige beoordeling van uw koi met zich meebrengt! En wie weet…er bestaat bovendien een redelijke kans dat u met een mooie prijs naar huis terugkeert!

De initiatiefnemers voor dit unieke “koi” evenement zijn Ruud Besems en Ronald Stam. Gedreven hobbyisten met een grote passie voor alles wat met koi te maken heeft. Beide vrienden hebben de officiële status (trainee) jurylid namens de ZNA (dit is de overkoepelende Zen Nippon Airinkai) en zijn adviseur namens de Adviesgroep Koi & vijver.

We maken er een “gezonde” competitie van!

Dit is een geweldig initiatief, dat er bovendien voor zorgt dat een breder publiek kan kennismaken met deze mooie en imposante dieren. Maar er kan geen koishow worden georganiseerd zonder deelnemers. De koi die tijdens dit weekeinde te bewonderen zijn worden bijgevolg een paar dagen aan de zorgen van de organisatie toevertrouwd. Daarom gaat de Adviesgroep Koi & vijver zich “samen met een grotere groep vrijwilligers” bezighouden met het controleren en bewaken van de waterkwaliteit in de circa 20 showvaten die op het terrein aanwezig zullen zijn. Zodoende kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van deze prachtige koi tijdens de show.

Leden van de Adviesgroep Koi & vijver zijn herkenbaar aan het logo op hun kleding. Misschien loopt u rond met specifieke vragen over koi, schroom dan niet om iemand aan te spreken. We staan u graag te woord, wellicht kunnen we nog praktische informatie en nuttige tips geven.

De organisatie heeft echt aan alles gedacht en daarom zal Meggy van Sluijs Carati “een gespecialiseerde dierenarts op koigebied” tijdens dit weekeinde ook beschikbaar zijn!

Tekst: Alie de Boer.

Mis dit unieke evenement niet!
Graag tot ziens in Goes.

Meer informatie: http://koishow.eu/
Deelnemen aan deze laagdrempelige koishow? http://koishow.eu/2017/02/13/deelnemen-aan-koi-show-goes/

Aankondiging koishow Goes door Adviesgroep Koi & vijver.

Showposter